W wyniku prac programistycznych powstało nowoczesne oprogramowanie platformy internetowej B2C (business-to-consumer), które otrzymało nazwę custom-shop.online

 Silnik platformy został poddany złożonym testom końcowym przez podmioty zewnętrzne (bugbug.io) i wykazał wysoką wydajność oraz został wysoko oceniony pod względem możliwości rozwoju.

 Na bazie oprogramowania custom-shop.online można budować wydajne, wielojęzykowe i wielowalutowe sklepy internetowe oferujące produkty wymagające głębokiej konfiguracji (rolety, żaluzje, drzwi, okna, bramy itp.).

Cechą charakterystyczną naszego rozwiązania jest łatwość budowy przyjaznych konfiguratorów złożonych produktów, trudnych do sprzedaży w handlu on-line.